SAMGOLD_gray_1.JPG| O podjetju | Trgovine|Prodajni program|Akcije | Cenik | Novo | Nasveti | Kontakt | Mehaniki | Spletna trgovina|

Obvestilo kupcem o postopku uveljavljenja reklamacije oziroma zamenjavi blaga

 

I.

Reševanje reklamacij

 

                Brez  računa se reklamacije ne rešujejo.

                Reklamacije se rešujejo v poslovalnici, kjer je bil artikel kupljen

                Stranka mora poleg dostavljenega reklamiranega artikla dolžna napisati tudi reklamacijski zapisnik

                Reklamacije ni možno uveljavljati na artikle, ki jih je prodajalec napačno prodal po svoji ali kupčevi krivdi ( napačni podatki o vozilu

                 napake v katalogu, nesporazum med kupcem in prodajalcem) in so bili poškodovani zaradi nestrokovne vgradnje.

                 Oseba, ki vgrajuje material, je dolžna pred vgradnjo ugotoviti, ali prodani artikel ustreza delu, ki se menja.

                 V primeru, da je bil artikel kljub temu da ni enakovreden delu ki se menja vgrajen in je zaradi nestrokovne vgradnje prišlo do kakršnokoli

                 škode, prodajalec ne nosi nikakršne nobene materialne ali finančne škode.

                 Prodajalec reklamiranega artikla je dolžan povrniti škodo  le do višine , ki je priznana s strani proizvajalce reklamiranega artikla.

                 Reklamacije se rešujejo v zakonskem roku!

 

II.

 

Zamenjava blaga

 

                 Brez  računa se blago ne menja.

                Blago, ki je bilo naročeno na željo stranke ni možno vrniti, niti zahtevati vračilo kupnine.

                Rok za zamenjavo blaga je 8 dni od nakupa blaga.

                Prodajalec lahko zamenja artikel kupcu v primeru, da mu je la ta prodal napačni ( napačni podatki o vozilu, napake v katalogu, nesporazum

                med kupcem in prodajalcem) in ob predložitvi originalnega računa. Artikel se lahko zamenja le če je zapakiran v originalni nepoškodovani

                embalaži .

               Originalni račun zadrži prodajalec, saj je le ta podlaga za zamenjavo, na podlagi zahtevka stranke, pa mu prodajalec lahko naredi kopijo

               računa.

               Prodajalec vrne kupnino v primeru, da se je predhodno stranka dogovoril ( opomba na računu). Nepravilni podatki o vozilu s strani kupca niso

               podlaga za vračilo kupnine.

              Kupnina se v drugih primerih ne vrača!

              Po preteku 8  zamenjava blaga razen s predhodnim dogovorom prodajalca (opomba na računu) ni mogoča.

 

            

              Reklamacijski zapisnik v obliki pdf

 

 

22.JPG

 

Copyright © 2015 Saming, d.o.o. Vse pravice pridržane. |pravni poduk|